Dinàmiques per a l'intercanvi d'experiències entre equips

Compartir el coneixement entre les àrees de l'organització

Perspectiva

Una part important dels aprenentatges que es produeixen a la feina es generen fora de les activitats planificades de formació.

Les persones aprenem quan tenim algun dubte, un company la resol i portem a la pràctica la solució proposada.

Cal fomentar les trobades d'intercanvi d'experiències entre equips que desenvolupen projectes o porten a terme tasques similars.

Hi ha diferents dinàmiques i processos que donen solució als requeriments dels equips i s'adapten a les possibilitats de l'organització.

Activitats

  • Identificarem els reptes de l'organització que poden ser abordats de millor manera gràcies a les d'experiències d'altres equips.
  • Analitzarem les diferents possibilitats que existeixen per facilitar la comunicació entre equips.
  • Desenvoluparem i compartirem diferents exemples per aplicar-los en l'organització.

Conceptes clau

  • Flux de el coneixement
  • Espais per a la col·laboració i l'aprenentatge
  • Processos per a la comunicació d'experiències
  • Rols associats als processos

Resultats

  • Relació d'espais i activitats a implantar per facilitar l'intercanvi d'experiències entre equips.
  • Descriptiu dels requisits, operativa i errors associats als espais i processos per a l'intercanvi.

Equip

Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h