Experts interns com a facilitadors de l'aprenentatge

Difondre el coneixement en l'organització

Perspectiva

Més enllà de la "formació" tradicional, cal promoure altres activitats que facilitin l'adquisició i l'actualització de les competències de les persones.

Actualment es treballa amb models basats en l'establiment d'objectius d'aprenentatge que tinguin en compte les necessitats de l'organització i les expectatives dels treballadors.

Aquestes seran diferents en funció de la situació:

 1. Quan s'aprèn per primera vegada.
 2. Quan es vol aprofundir en allò que s'ha après.
 3. Quan es vol aplicar l'après.
 4. Quan alguna cosa no surt com estava previst.
 5. Quan hi ha canvis que ens fan replantejar com fem les coses.

Activitats

 • Comprendrem com aprenen les persones.. ​
 • Analitzarem el model per a la gestió de l'aprenentatge: què és i com s'aplica? ​
 • Crearem un pla d'aprenentatge. ​
 • Avaluarem diferents eines:
  • Mapes conceptuals. ​
  • Role Play i resolució de casos.
  • ​World cafè ​

Conceptes clau

 • Taller versus curs
 • Situacions d'aprenentatge
 • Pla d'aprenentatge
 • Mapes conceptuals
 • Role play i resolució de casos
 • World cafè

Resultats

Pla d'aprenentatge que tingui en compte els requeriments dels companys i que es basi en la realització d'activitats participatives orientades a la transferència al lloc de treball.

Equip

Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

8 hores
4 sessions x 2h