Liderant el coneixement i l'aprenentatge

La promesa i els requisits per crear nou valor

Perspectiva

El coneixement és el motor de creixement clau de les organitzacions en un entorn de canvis ràpids i incerts. Amb ell, vam preparar a l'organització per al canvi creant nou valor competitiu.

Integrar les dinàmiques per crear i compartir coneixement és essencial per agilitzar i enfortir la capacitat de resolució de problemes i guanyar nou valor mitjançant la innovació i la millora dels processos.

La participació i la col·laboració són la base per aconseguir l'impacte positiu en les persones i l'organització.

Saber liderar el coneixement és construir el diàleg que ens acosta a el potencial de creixement i enriqueix l'ecosistema organitzacional.

Activitats

 • Descobrirem quina és la promesa de creixement que ens fa la cultura de el coneixement i l'aprenentatge
 • Analitzarem els requisits per desenvolupar l'organització intel·ligent
 • Identificarem i et escriurem quin és el nostre futur desitjat
 • Coneixerem el paper del lideratge en les iniciatives per al canvi i la transformació en les organitzacions
 • Definirem els impactes esperats i com dur a terme el seu seguiment
 • Entendrem la Cultura d'Aprenentatge com a motor per assolir la sostenibilitat i el benestar en les organitzacions

Conceptes clau

 • Organització intel·ligent
 • Aprendre a aprendre
 • Transformació
 • Innovació
 • Nou valor
 • Sostenibilitat

Resultats

 • Visualitzar el potencial de el coneixement i les expectatives de canvi de l'organització
 • Saber decidir i estructurar l'impuls necessari per a les iniciatives de canvi desenvolupar i observar els impactes de les iniciatives
 • Crear un pla d'acció personal

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Membres de la organització

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h