Creativitat i innovació

Genera noves respostes amb noves preguntes

Perspectiva

Els ràpids canvis socials, tecnològics i ambientals generen nous reptes amb un alt nivell d'incertesa i de tensió.

Per això, les organitzacions necessiten comptar amb la participació i creativitat de les persones per idear noves respostes a través de la col·laboració i la co-creació.

La sessió es basa en practicar el procés creatiu del "design thinking", combinant la teoria i, especialment, la guia a través dels passos que proposa el mètode, des de la ideació al prototipat.

Activitats

 • Comprendrem la creativitat com un recurs preciós.
 • Descobrirem el valor de la intel·ligència col·laborativa.
 • Aplicarem el Design Thinking com a mètode de solució de problemes.
 • Identificarem els espais innovadors practicant amb el mètode del "desing thinking", entendrem el valor de la participació de tots a l'hora de realitzar noves preguntes i idear solucions als reptes.

Conceptes clau

 • Empatia amb el client / usuari
 • Co-creació
 • Design Thinking
 • Prototipatge de productesi serveis

Resultats

 • Emmarcar els nous reptes, entendre'ls millor.
 • Practicar la generació de millors preguntes, idees i propostes.
 • Utilitzar les eines per a la creació d'un espai d'innovació.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones,
Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h