L'Aprenentatge en els projectes

Aprenentatge abans, durant i després

Perspectiva

Sovint posem en marxa projectes sense tenir en compte si algú abans ha impulsat alguna activitat similar, sense saber si va donar el resultat esperat o quines van ser les experiències recollides.

​Cal incorporar a la planificació de projectes activitats que assegurin que:​
 • Abans d'iniciar el projecte es recullen les experiències anteriors i es disposa de tot el coneixement necessari.​
 • Durant el projecte es recopilen les experiències rellevants.​
 • Després de la finalització de les operacions i les activitats es fa una anàlisi retrospectiva i es difonen els aprenentatges que siguin d'interès per a altres equips.​

Activitats

 • Aprendrem com integrar les diferents fases d'un projecte les activitats que permetin treure el màxim partit de el coneixement disponible i generat.​
 • Aprenentatge abans:​
  • Treballarem com identificar el coneixement requerit abans de la planificació de el projecte.​
 • Aprenentatge durant:​
  • Practicarem les dinàmiques per a la identificació i recopilació dels aprenentatges que es van produint al llarg de projecte.​
 • Aprenentatge després:​
  • Treballarem els processos i dinàmiques més adequats per recopilar i difondre les experiències i aprenentatges que siguin d'interès per a altres equips o futurs projectes.

Conceptes clau

 • Coneixement requerit
 • Lliçons apreses
 • Recull d'experiències
 • Anàlisi retrospectiu
 • Difusió de les lliçons apreses

Resultats

 • Comprendre i saber aplicar les dinàmiques per incorporar el coneixement requerit per a un projecte i per recopilar i difondre les experiències i aprenentatges d'interès.
 • Elaboració de el pla per a la gestió de el coneixement i l'aprenentatge a integrar els projectes rellevants de l'organització.

Equip

Comandaments mitjans
Àrees Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

8 hores
4 sessions x 2h