La metodologia "lean"

Simplificar els processos mantenint el que aporta valor

Perspectiva

La metodologia "lean" va ser concebuda, en el seu origen, per ser aplicada a les fàbriques de Toyota al Japó.

Proposa la simplificació dels processos operatius eliminant tot allò que no aporti valor des del punt de vista de l'usuari final. Per aquest motiu s'està aplicant en molts altres sectors que treballen també sota models de gestió per processos.

Activitats

  • Revisarem les bases de la metodologia "lean".
  • Analitzarem els cinc principis de valor.
  • Revisarem les principals causes del "malbaratament".
  • Aplicarem els principis a algun procés intern que calgui revisar.

Conceptes clau

  • Gestió per processos
  • Valor
  • Principis "lean"
  • Malbaratament

Resultats

  • Comprendre l'aplicació dels criteris "lean".
  • Revisar un procés operatiu seguint els seus principis

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones,
Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

8 hores
4 sessions x 2h