Construir equips virtuals

Habilita les dinàmiques per crear una comunitat

Perspectiva

Els equips són clau per al desenvolupament de l'eficàcia de les organitzacions. Les persones combinen els seus coneixements, experiències i habilitats per respondre a nous reptes i generar nou valor en l'organització.

En un nou entorn virtual, les persones segueixen sent reals i necessiten sentir-se membres de l'equip. La transformació digital pot augmentar els resultats de l'equip, però fa necessari repensar com construir els equips millor capaços per treballar de forma remota.

Els equips virtuals desenvolupen projectes que necessiten un lideratge distribuït i ser abordats amb major responsabilitat per assolir els compromisos adquirits.

Activitats

 • Identificarem les característiques dels projectes i com s'han d'adaptar els equips.
 • Aprendrem quins elements ajuden a crear i mantenir un equip virtual.
 • Dissenyarem espais i agendes que afavoreixin les reunions.
 • Definirem els elements tecnològics de suport a la comunicació. Elaborarem una guia per enfortir la comunitat virtual.

Conceptes clau

 • Equips virtuals
 • Confiança
 • Autonomia
 • Responsabilitat
 • Presa de decisions i consensos
 • Aprenentatge i millora

Resultats

 • Comprendre l'impacte que la virtualització dels equips pot tenir sobre les seves dinàmiques.
 • Saber definir el propòsit, els objectius i les noves mesures d'èxit. Crear les dinàmiques per al desenvolupament i l'aprenentatge en els equips virtuals.
 • Conèixer els elements digitals per a la participació, el foment de l'autonomia i la gestió de conflictes.
 • Construir un equip efectiu, empoderat i responsable.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones,
Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

6 hores
3 sessions x 2h