Què són i què aporten els "principis àgils"

La dinàmica "scrum" per orientar els equips als requeriments de l'usuari

Perspectiva

Els "principis àgils" es van concebre per ser aplicats en el camp de el desenvolupament de programari i estan sent cada vegada més utilitzades en altres àmbits.

Cal conèixer-los i interpretar-los adequadament per poder aplicar les metodologies que es deriven. La "melé" o "mêlée" proposa l'adopció d'una "forma àgil de treballar" dels equips, l'assoliment de resultats visibles a curt termini i la contínua adequació als requeriments de l'usuari.

Activitats

 • Revisarem i interpretarem el "principis àgils".
 • Identificarem situacions d'aplicació en la nostra organització.
 • Revisarem el cicle complet de les reunions "esprint".
 • Identificarem i adaptarem les principals plantilles de treball per a la recopilació dels requeriments i per a la planificació i assignació de les tasques
 • Definirem els rols dels diferents integrants de l'equip.

Conceptes clau

 • Manifest i principiso "àgils"
 • Requeriments de l'usuari
 • Rols: responsable de producte, dinamitzador
 • Scrum
 • Sprint
 • Sessió de revisió

Resultats

 • Comprendre l'impacte que els "principis àgils" poden tenir en l'organització.
 • Identificar les àrees per a la seva aplicació.
 • Revisió del cicle complet de reunions que es requereixen des del començament de el projecte fins a la seva finalització.
 • Aplicació d'aquesta metodologia a projectes
 • concrets.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones,
Operatives i de Suport

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

10 hores
5 sessions x 2h