ISO 30401: requisits dels sistemes per a la gestió de l'coneixement

El nou complement a la norma ISO 9001: 2015

Perspectiva

La nova norma ISO 30401 estableix com han de ser els sistemes per promoure i permetre la creació de valor mitjançant el coneixement.

Aquesta norma orienta sobre com complir els requisits de la clàusula 7.1.6. "Coneixement organitzacional" de la norma ISO 9001: 2015 que afirma que:

"L'organització ha de determinar els coneixements necessaris per a l'operació dels seus processos i assolir la conformitat dels productes i serveis. Es mantindrà aquest coneixement i serà posat a disposició, en la mesura necessària ".

Activitats

 • Analitzarem els principals termes i conceptes associats a la norma ISO 30401.​
 • Revisarem i comprendrem els requisits de la norma identificant aquells que puguin tenir una especial incidència en l'organització.
 • ​ Alguns d'aquests seran: ​
  • L'anàlisi del context de l'organització,​
  • el lideratge per a la gestió del coneixement, ​
  • la planificació de les activitats, ​
  • el suport de la direcció, ​
  • l'operativa i
  • l'avaluació per a la millora. ​

Conceptes clau

 • Sistema de gestió
 • Informació documentada
 • Procés
 • Mesura
 • Auditoria
 • Conformitat i no conformitat

Resultats

 • Comprensió dels termes i conceptes associats a la norma ISO 30401.
 • Identificació de l'abast i els requisits de la norma ISO 30401.
 • Pla d'aplicació a la pròpia organització.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones
Àrea Processos

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

12 hores
6 sessions x 2h