El plantejament pedagògic

El valor de la cultura d'aprenentatge

Per a enfortir la Cultura d’Aprenentatge cal crear un ecosistema que afavoreixi comportaments orientats a compartir, col·laborar i aprendre.

Cal conèixer i promoure el procés d’aprenentatge basat en la reflexió, la col·laboració i l’acció per incorporar nous comportaments que beneficien les activitats clau de les persones i els equips.​

Descobrir

 • Marc teòric​
 • Noves preguntes​
 • Millors pràctiques​
 • Oportunitats de millora​ i desenvolupament

Crear

 • Col·laborar​
 • Pensar amb les mans​
 • Noves solucions​

Practicar

 • Aplicar les noves​ solucions​
 • Implantar nous​ sistemes​
 • Definir nous processos

Revisar i millorar

 • Aprendre de l’experiència​
 • Innovar

Estructura i categorització dels tallers

Estructura i categorització dels tallers