Coneixement

Com aprofitem el valor de les persones?

El coneixement i la capacitat de crear relacions son els actius més importants de les organitzacions. En un entorn de ràpids canvis de mercat, socials i tecnològics, dinamitzar les persones aporta el millor valor per la competitivitat. Per facilitar l’aprofitament d’aquests actius,  Neos treballa des dels àmbits de:

Per això, acompanyem als responsables en liderar les fases per desenvolupar el compromís, eixamplar les capacitats  i promoure la flexibilitat de les seves persones:

1.- Avaluació i modelització:

  • L’avaluació de la situació inicial.
  • La identificació i priorització de les línies estratègiques d’actuació.
  • El disseny del model per assolir els objectius.

2.- Estructura i construcció:

  • Arquitectura dels projectes, plans d’acció, elements i eines del nou model.
  • La identificació i suport de les persones clau de l’organització que facilitin la implantació dels canvis desitjats.
  • La dinamització de xarxes, grups de millora i el desenvolupament dels equips de treball.

3.- Desenvolupament i avenç:

  • Definició dels nous indicadors per  avaluar l’evolució i adaptar les accions.
  • Implantació de plans de millora professional a través del desenvolupament de projectes d’aprenentatge.

Contacta amb nosaltres: info@neos-ca.ad