Desenvolupament del negoci

Acompanyem a les empreses en l’avaluació del seu actual model comercial en l’elaboració i implementació del pla de desenvolupament de negoci.

Anàlisi i planificació del model de desenvolupament de negoci

L’elaboració del pla de desenvolupament de negoci requereix d’una reflexió prèvia sobre les estratègies de segmentació, posicionament i comunicació. És també necessària un reflexió sobre el valor que es vol aportar al mercat i el model de relació a desenvolupar amb el client. Per poder prendre decisions cal també haver realitzat l’anàlisi del valor de la cartera de productes, de la cartera de clients i l’anàlisi dels competidors.

L’anàlisi previ ens permetrà establir el mar estratègic pel desenvolupament de negoci:

 • Les polítiques.
 • Les línies estratègiques.
 • La proposta de valor.

El marc ens permetrà definir les estratègies bàsiques:

 • Comercial i de vendes: defineix les tasques i objectius associats a l’equip comercial.
 • De distribució: defineix les funcions delegades a la distribució, el suport a oferir per les promocions de les vendes i els objectius associats a cada canal.
 • De comunicació: defineix el paper de la comunicació en el suport a les vendes i la relació amb el client.
 • De producte: defineix les prioritats i accions a dur a terme en relació a la cartera de producte.

Suport operatiu.

El suport operatiu el centrem en l’elaboració i implantació de:

El pla de comunicació per al suport a l’activitat comercial

Determinades funcions comercials poden desenvolupar-se amb el suport d’accions de màrqueting: identificació de prospects, qualificació de clients, concertació d’entrevistes, seguiment de propostes, seguiment i recuperació de clients, avaluació del grau de satisfacció, …

El Pla d’activitat comercial

Determinarà: 

 • Els objectius de vendes per territoris, productes, clients i canal.
 • Els objectius d’activitat per a cada venedor: concertació de visites, qualificació de clients, propostes presentades, vendes tancades, …
 • Les sessions de seguiment i avaluació dels resultats dels integrants de l’equip comercial.

Pots accedir a més informació a: https://www.slideshare.net/joaquim.carbonell/mejora-del-equipo-comercial

Processos i eines

Distingim processos d’eines. Els processos estan integrats amb un conjunt d’activitats descrites, conegudes i compartides que tenen per objecte l’assoliment de resultats. Les eines poden ser de tipus tecnològic o mètodes per a l’anàlisi o l’avaluació.

Processos

Acompanyem en la redacció i implantació dels següents processos:

 • Procés global de vendes.
 • Procés per la captació de nous clients.
 • Procés de fidelització de clients.
 • Procés de recollida i gestió de suggeriments i queixes.

Eines

 • Planificació, seguiment i avaluació dels resultats comercials de la xarxa de vendes.

Accedeix a documents sobre direcció comercial.

Contacta amb nosaltres: info@neos-ca.ad