Direcció de persones

Acompanyem a les organitzacions en la implantació del model més adequat per a la direcció persones.

Treballem en la definició de un model mixt basat en:

 • Direcció per objectius: Estil centrat en l’obtenció dels resultats considerats clau per part de la direcció.
 • Direcció per competències: Estil que, sense oblidar la importància dels resultats, assumeix que perquè aquests es produeixin cal que les persones deuen posseeixes el coneixement i l’experiència per ser capaços de dur a terme les tasques i assumir les responsabilitats que van associades al seu lloc de treball.
 • Direcció per valors: Aquest estil parteix de la base que els resultats els assolir els equips i perquè aquests funcionin és indispensable que les persones que els integren comparteixin els seus valors amb els de l’organització. Aquests seran la clau per alinear les actuacions i definir les prioritats.

Anàlisi i definició del model

L’anàlisi es basa en la revisió del model organitzacional i la elaboració d’un estudi del clima.
Els resultats de l’anàlisi ens permeten definir el model més adequat en funció dels requeriments plantejats per la direcció. El nou model es defineix en base a:

 • El plantejament de les polítiques de recursos humans.
 • Establiment d’un model de lideratge.
 • Definició d’objectius associats als resultats de l’àrea o lloc de treball.
 • Definició de les competències.
 • El paper dels valor en el model de direcció de persones.
 • El seguiment i l’avaluació de l’acompliment.

Pla d’implementació i comunicació interna

Acompanyem en la implementació del model escollit mitjançant:

 • El Pla per a la implantació del model.
 • El Pla de comunicació interna.

Processos i eines

Distingim processos, d’eines. Els processos estan integrats amb un conjunt d’activitats descrites, conegudes i compartides relacionades amb la gestió de persones. Les eines poden ser de tipus tecnològic o mètodes per a l’anàlisi o l’avaluació.

Processos 

 • Procés de selecció i incorporació.
 • Procés per l’elaboració del pla de carrera.
 • Procés per l’avaluació de l’acompliment.
 • Procés per la comunicació interna.

Eines

 • Avaluació del clima laboral
 • Avaluació 360 º

Accedeix a documents sobre direcció per objectius.

Contacta amb nosaltres: info@neos-ca.ad